top of page
Hemsida-04.jpg
Mötesrum

Strategi och Analys.

På senare år har medielandskapet blivit allt mer komplext där antalet medier och valmöjligheter blivit fler
och mediabruset större. Därför blir det allt viktigare att ha en genomtänkt strategi och plan för att lyckas.
Vi på Park Media har erfarenhet från några av Sveriges mest välkända annonsörer så som Hallon, Ideal
of Sweden, Vattenfall, Warner Bros Discovery och Johnson & Johnson. Tillsammans hjälper vi dig att ta
fram en mediastrategi som når rätt målgrupp på effektivaste sätt oavsett om de befinner sig online eller
offline.
I vår strategi kommer vi med råd om vilka kanaler vi anser är viktiga för ert företag att synas på och
marknadsföra er genom. Från att ni tar kontakt med oss och berättar er vision och målsättning kommer vi
utefter det guida och hjälpa er att uppnå målen som vi tillsammans sätter upp. För att ni ska växa som
företag och bygga en starkare varumärkeskännedom är marknadsföringen en av de viktigaste och
största delarna. Att öka i tillväxt eller bibehålla en stark marknadsposition är huvudanledningar till varför

företag marknadsförs. Vi sätter därför upp en kortsiktig och långsiktig strategi som passar ert
övergripande affärsmål.
För att se vem som besöker er hemsida eller resultatet av vad en annons har givit behöver det
analyseras. Det är väldigt viktigt att analysera för att förbättringar ska ske kontinuerligt. Detta görs främst
för att löpande under kampanj förbättra annonser och hur de presterar i olika kanaler men även att efter
avslutad kampanj göra en gedigen uppföljning för att utvärdera vad som gick bra och vad vi kan förbättra
inför kommande kampanjer.
En analys av er webbplats kan även ge oss en tydligare bild av vilken målgrupp det är som besöker er
hemsida och därefter inkludera den i mediestrategin för att vara så träffsäkra som möjligt i våra
kampanjer.

bottom of page