top of page
Julia Staf, Marcus Staf, Företagsfotografering

Projektledning

Ska du driva ett projekt men vet inte vart du ska börja?

Vi hjälper dig!

Tillsammans har vi stor erfarenhet med att driva olika typer av projekt och hjälpa dig med att fullfölja just det du behöver hjälp med.
Ett projekt kan vara både mindre och större. Allt beror på projektets omfång och vad som exakt bör
genomföras. I korta drag skulle man kunna beskriva ett projekts olika faser på detta sätt:

ETT

Idé och syfte
Allt börjar med att man har en idé och ett syfte på något man vill genomföra eller ändra. Här behöver vi
försöka få ned projektets syfte och målsättningen med att genomföra det.

FYRA

Genomförande
Själva genomförandet av projektet kan delas upp i olika delmål som tillslut leder oss till slutmålet eller så
kan projektet enbart bara ha ett mål. Detta är helt avgörande av projektets omfång. Det viktiga här är att se till
att vi tagit hänsyn till alla risker och har rätt förutsättningar när det väl ska genomföras/lanseras.

TVÅ

Risker och förutsättningar
I nästa steg så börjar allvaret. Det här vi ska kunna svara på frågan ”hur” vi ska kunna lösa
genomförandet av projektet. Vilka risker kan det finnas? Hinder på vägen? Vilka förutsättningar har vi
idag?

FEM

Utvärdering
Efter att ett projekt är slutfört så är det viktigt att följa upp resultatet. Vad lyckades vi med och vad lyckades vi inte med? Kunde vi gjort något annorlunda? Detta är sättet att kunna ta lärdom och förbättra till nästa projekt.

TRE

Planering
Ett projekt kan vara stort och det kan vara litet men oavsett är det viktigt med planering. Har vi inte rätt
planering är det kanske inte är möjligt att komma i mål på utsatt tid.

bottom of page