top of page

Google

marknadsföring

Google Sök

Google Ads är ett annonsverktyg som gör det möjligt att skapa annonser för att marknadsföra din webbplats på Google. Det är väldigt viktigt, för om du inte syns på Google, kommer ingen hitta det du erbjuder. Varje dag genomförs cirka 50 miljoner sökningar på Google i Sverige. Detta gör Google till den största marknadsplatsen och är första gången potentiella kunder kommer i kontakt med er.

analys

Det finns många faktorer som påverkar hur framgångsrik en kampanj blir. För bästa resultat krävs noggrann planering och kunskap om digital annonsering. Vi gör en sökordsanalys för att hitta rätt sökord och sökfraser för just er produkt. Vi lägger upp kampanjen efter de olika teman som definierats i sökordsanalysen.

En tydlig kontostruktur är en bra grund för att skapa tydliga och relevanta annonser. Löpande identifiera vi förbättringsmöjligheter och kontinuerligt optimera annonserna. Tillsammans ser vi till att din sökordskampanj blir framgånsrik!

bottom of page